GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

 


https://bavliinternational.com/ as/ olarak kişisel verilerinizin güvenliği konusunda azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca işlenmekte ve saklanmaktadır.

 


1. Kişisel Verileriniz Nasıl İşlenebilir?

 


6698 sayılı KVKK, https://bavliinternational.com/ ile/ uyarınca kişisel verilerinizi kısmen veya tamamen, herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla paylaşmak kaydıyla, elde edilir, kaydedilir, saklanan, değiştirilen, yeniden düzenlenen kısacası veriler üzerinde yapılan her türlü işleme tabi olmak kaydıyla ABD tarafından işlenecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

 


2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebebi

 


Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz,

 


müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerin gereklerini sözleşme ve teknolojinin gereklerine uygun olarak yerine getirebilmek, sunduğumuz ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek için;
Kamu güvenliğini ilgilendiren konularda ve hukuki uyuşmazlıklarda Cumhuriyet savcılarına, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verilebilmesi için, talep üzerine ve mevzuata uygun olarak;
üyelerimize geniş kapsamda çeşitli imkanlar sunabilmek veya bu imkanları yasal çerçevede sunabilecek kişi veya kurumlarla paylaşabilmek için;
Reklam tercihlerini analiz etmek,
6698 sayılı KVKK ve ilgili ikincil düzenlemelere uygun olarak işlenecektir.

 


3. Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Üçüncü Kişi Veya Kuruluşların Bilgilendirilmesi

 


Yukarıda belirtilen amaçlarla, https://bavliinternational.com// kişi/kuruluşlara aktarılabilecek kişisel verilerinizle sizi paylaşmak; büyük hissedarlar, hissedarlar, reklam verenler, doğrudan veya dolaylı olarak, yurt içi/yurt dışı iştiraklerimiz; Başlayan https://bavliinternational.com// üye şirketler ve motorun kullandığı, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, sağlanan hizmetler, faaliyetlerimizi yürütmek için veriler ve/veya aldığımız hizmetle İşleyiş kapasitesi dahil olmak üzere kişi ve kuruluşlarla ilgilidir. işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşlar, yurtiçi/yurtdışı kuruluşlar ve diğer 3. kişi ve kuruluşlardır.

 


Reklam amaçlı kullanılacak çerezlere ilişkin düzenlemelerimiz şu anda okumakta olduğunuz “Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası”nın bir parçasını oluşturan “ https://bavliinternational.com/ Çerez Politikası” hakkında bilgi almak için tıklayınız. (Gerekli çerez politikası örneğine dokümanın alt kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz)

 


4. Kişisel Verilerinizin Toplanma Şekli

 


Kişisel verileriniz,

 


https://bavliinternational.com// web sitesinde ve mobil uygulamalarda ad, soyad, adres, telefon, iş veya kişisel e-posta adresi gibi bilgiler içeren formlar; giriş sayfasında kullanıcı adı ve şifre kullanılarak yapılan tercihler, işlem kayıtları IP, çerezler tarafından toplanan veriler tarayıcıda gezinirken daha fazla detay ve veri içeren, konum verileri şeklinde;
https://bavliinternational.com// ile iş ilişkisi kurmak, iş başvurusunda bulunmak, teklif vermek amacıyla, kartvizit, özgeçmiş (CV), teklif ve şair gibi kişisel verilerini fiziki yollarla paylaşanlardan sanal ortamda yüz yüze veya mesafeli olarak sözlü veya yazılı veya elektronik olarak;
Ayrıca dolaylı olarak farklı kanallardan, internet sitesinden, blogdan, yarışmalardan, anketlerden, Oyunlardan, kampanyalardan ve benzeri amaçlarla kullanılan (mikro-) internet sitelerinden elde edilen veriler ile sosyal medya, e-bülten, okuma veya tıklama işlemlerinden elde edilen veriler, halka açık verilerden elde edilen veriler veritabanları, sosyal medya platformları (Facebook, Twitter, Google, Instagram, Snapchat vb.) açmak ve profil verileri gibi sosyal paylaşım sitelerinde paylaşmak; ve toplanabilir işlemeli.
5. KVKK Yürürlüğe Girmeden Önce Elde Edilen Kişisel Verileriniz

 


https://bavliinternational.com/ /, KVKK’nın yürürlük tarihi olan 7 Nisan 2016 tarihinden önce yayın hayatına başlamadığı için bu tarihten önce sakladığımız kişisel veri bulunmamaktadır. (Web siteniz bu tarihten önce veri topluyorsa verilerin nasıl işlendiği ve saklandığı mutlaka belirtilmelidir.)

 


6. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

 


Türkiye dışında, yukarıda belirtilen yöntemlerden herhangi biri ile Türkiye’de işlenen veya işlenecek ve saklanacak olan kişisel verileriniz, kvkk kapsamında toplanan kişisel verileriniz, sözleşmeye uygun olarak ve yurt dışında kalma amacına uygun olarak (kurul tarafından akredite edilmiş olmak üzere) kişisel verilerin korunması için ve yeterli korumanın bulunduğu ülkelerdeki kişisel veriler) hizmet çağına aktarılabilir.